Om meg/About

n694981828_1438503_9452[1]
Illustrasjon: Elisabeth Bergersen

Mitt Sofaunivers er en blogg for deg som vil senke skuldrene og trekke på smilebåndet. Tekstene er humoristiske betraktninger om små og store hendelser fra virkeligheten. Enten selvopplevde, eller gjenfortellinger. Illustrasjonene er preget av mangelfulle tegnekunnskaper, noe som fører til enkle streker. Født og bosatt i Oslo. Livslang kjærlighet til musikk. Enten som lytter eller utøver. Strikker og skriver. Og hviler. Masse. Lever stykkevis og delt, og har slått meg til ro med at det er sånn livet er akkurat nå.

Mitt Sofaunivers (Greetings from a couch potato) is a blog to for those who want to have a laugh. The texts are humourous obervations and stories from my life, or stories about people around me. The illustrations are very simple, due to the fact that I don’t have a clue about drawing techniques. Born, raised and still lives in my hometown; Oslo in Norway. Everlasting love to music. Either as a listener or a performer. Knitting and writing. And resting. A lot. Live my life in bits and pieces, and have accepted that this is my life for now.