Om meg/About

n694981828_1438503_9452[1]
Illustrasjon: Elisabeth Bergersen
Født, oppvokst og fortsatt bosatt i Oslo. Livslang kjærlighet til musikk. Enten som lytter eller utøver. Strikker og skriver. Og hviler. Masse. Lever stykkevis og delt, og har slått meg til ro med at det er sånn livet er akkurat nå.

 

Born, raised and still lives in my hometown; Oslo in Norway. Everlasting love to music. Either as a listener or a performer. Knitting and writing. And rests. A lot. Live my life in bits and pieces, and have accepted that this is my life for now.